Educació integral de l’alumne durant el migdia

Gaudim d’un servei de menjador que s’ofereix a totes les famílies que necessiten que els seus fills i filles siguin atesos durant el temps del migdia. Oferim un menú equilibrat, alhora que atractiu, tenint molt en compte la qualitat dels productes.

L’espai del menjador no és només alimentació. També inclou hàbits alimentaris i educació en el lleure. És un altre espai d’aprenentatge, que fomenta i acompanya la nostra acció educativa.

Alimentar-se

Que significa menjar responent a la necessitat d’aportació de nutrició que el nen o nena necessita, i no menjar qualsevol cosa, sinó menjar salut, menjar cultura i menjar convivència.

Descansar i Esplaiar-se

És a dir, trobar l’equilibri entre la necessitat de ruptura lúdica enfront de l’esforç intel·lectual fet al matí i la necessitat de relaxació, pau i bona predisposició vers el treball intel·lectual de la tarda.

Aprendre

Les hores del migdia són un espai d’aprenentatge, d’educació de la vida quotidiana i de les pautes de convivència social, en el qual es poden assolir coneixements, practicar hàbits i habilitats i desenvolupar actituds i valors.

Vols conèixer el nostre equip psicopedagògic?

CONEIX ELS SERVEIS DE L'EQUIP PSICOPEDAGÒGIC