Consolidar els aprenentatges fonamentals de l’alumne

En aquesta etapa, construïm aprenentatges significatius per a la vida i volem assegurar l’assoliment dels coneixements fonamentals, per això la nostra activitat acadèmica es vincula a situacions quotidianes que envolten a l’alumne en el seu dia a dia.

Fomentem el treball en equip combinant les capacitats i individualitats de cadascú i fem del joc una eina socialitzadora i d’aprenentatge.

Primària també és una etapa clau en el desenvolupament i la gestió de les emocions, una capacitat vital per afrontar els reptes d’avui dia i l’empatia envers els altres.

Creixement personal

Fomentem valors individuals i socials per ajudar als nostres alumnes a créixer com a persones

Autonomia

El seu desenvolupament maduratiu, personal i social són claus en el propi procés d’apoderament

Atenció individualitzada

Potenciem un seguiment de l’alumnat personal, proper i directe, indispensable per un millor aprenentatge

Expressió oral i escrita

Es fan grups més reduïts per tal de treballar aquesta àrea i fer un ús correcte de les llengües vehiculars (català i castellà).

Llengües estrangeres

Aprenentatge de l’anglès a través de tallers i diferents metodologies (4 hores setmanals): speakings (conversa), writings (expressió escrita) i listenings (audicions).

Noves tecnologies

Amb les tauletes, l’ús de pissarres digitals i l'aula d'informàtica, les tecnologies són part de la vida quotidiana a l'escola.

Robòtica

Potenciem la creativitat, estructurem el raonament, el treball en equip i expressem les idees.

Matemàtiques

Les matemàtiques es converteixen en un joc més fàcil d’entendre a través de l’experimentació, la manipulació i l’observació.

T'agradaria conèixer la nostra escola?

Contacta'ns