Servei d’assessorament

Des de l’equip Psico-Socio-Pedagògic (equip PSP) de l’escola vetllem pel desenvolupament integral del nostre alumnat. Donem atenció a les necessitats acadèmiques, psicològiques, emocionals i socials que presenten els nostres alumnes per tal d’afavorir el seu bon desenvolupament i contribuir així, al seu benestar, al de les seves famílies, i en definitiva, al benestar de tota la comunitat educativa.

  • Seguiment de l’evolució dels alumnes, atenent la seva diversitat i singularitat.
  • Prevenció i detecció i de dificultats d’aprenentatge.
  • Suport i orientació a nivell acadèmic i professional.

Vols conèixer les activitats extraescolars que ofereix el centre?

Explora les activitats extraescolars