Orientació formativa segons inquietuds personals

A Secundària, acompanyem als alumnes i els hi donem suport perquè esdevinguin persones autònomes, creatives, amb criteri i sentit crític. És un moment clau de construcció de la seva identitat, on es defineixen les seves inquietuds personals i formatives. En aquest procés donem eines per a orientar-los en la inserció a estudis posteriors i en els primers passos del món laboral.

A Povill hem creat un sistema de grups reduïts amb la finalitat d’aconseguir oferir a l’alumnat una atenció més personalitzada per assolir més fàcilment l’èxit, desdoblament que abarca les matèries de català, anglès, naturals i matemàtiques a tots els cursos i castellà i socials a la majoria. Són espais de convivència i aprenentatge per tal de que els alumnes segueixin desenvolupant totes les seves capacitats, habilitats i actituds.

 

Autonomia de l’alumne

Els acompanyem perquè a poc a poc vagin agafant més responsabilitat i adquireixin rutines i hàbits que facilitin l’estudi.

Projecte Científic

Potenciem l’esperit de recerca a través de l’observació, la manipulació i el raonament.

Projecte Tecnològic

Treballem les competències digitals i consolidem el llenguatge de programació i robòtica per estimular la investigació i creativitat.

Llengües estrangeres

Cursem diferents matèries en llengua anglesa a més d'oferir el francès com a segona llengua estrangera.

Relació Família-Escola

Oferim una atenció individualitzada a través d’un sistema d’avaluació contínua, incorporant preavaluacions i un pla d’acció tutorial amb entrevistes amb famílies i alumnes.

T'agradaria conèixer la nostra escola?

Contacta'ns