Els infants són els protagonistes de la seva educació

Educació infantil és una etapa decisiva en el desenvolupament dels alumnes. És en aquest moment que van descobrint les seves emocions, per això els hi proporcionem un clima familiar proper i un entorn de confiança, on se sentin acollits i motivats. Els acompanyem en el seu procés d’aprenentatge i en el seu creixement personal, respectant els ritmes i diferències de cadascú.

A través del joc i l’experimentació els infants van descobrint com són i aprenen a establir vincles amb el seu entorn. Els hi proporcionem experiències adaptades a les seves capacitats, perque descobreixin sensacions i se’ls hi despertin emocions. Els infants aprenen a prendre decisions davant de diverses propostes a partir de treball cooperatiu i en grups reduïts. L’objectiu és que els alumnes vagin desenvolupant la il·lusió per aprendre.

Ambients / Racons

Són espais per experimentar, investigar i conviure, on els infants aprenen al seu ritme i segons els seus interessos.

Projectes

Treballem diferents temes en col·laboració i en grups reduïts, fomentant el treball en equip i la pròpia capacitat de pensar.

Robòtica

Desenvolupem capacitats per resoldre petits reptes d’aprenentatge a través de la tecnologia i el món de la programació (bee-bot).

Llenguatge verbal i matemàtic

Adquirim un domini progressiu del llenguatge verbal i ens introduïm en la lecto-escriptura en lletra lligada. L’experimentació i el joc simbòlic ens permeten entendre conceptes matemàtics.

Conscienciació amb l’entorn

Amb la finalitat de reforçar i afiançar els aprenentatges de l'aula i de l'entorn escolar, al llarg de l'etapa es proposen visites a museus, biblioteca, parcs, granges, teatres, etc.

Aules Digitalitzades

Fem un ús constant de les PDIs (Pissarres digitals) i des I-pads individualment.

T'agradaria conèixer la nostra escola?

Contacta'ns