Cooperativa d’alumnes

Des de les escoles Creixen estem promovent a l'assignatura de valor la creació i elaboració d'empreses cooperatives.

30.10.2021 Notícies

Els motius són molt clars, amb la creació de les cooperatives, a l’escola ensenyem a l’alumnat valors tan importants com el treball en equip, l’escolta activa, la cooperació, el respecte, l’empatia i l’assertivitat.

A més de promoure altres aspectes del desenvolupament integral de l’alumnat com la imaginació, la creativitat, la planificació, l’esforç i el compromís, tant en la tasca a elaborar com amb la resta de companys/es. 

Durant un curs escolar els alumnes creen i gestionen una cooperativa a l’aula i s’organitzen de manera democràtica per fabricar productes artesanals, que venen un cop l’any en un mercat de la nostra localitat.

Es tracta d’una activitat que es desenvolupa de forma lúdica i creativa a través d’una metodologia de treball per projectes que permet treballar diferents competències de forma transversal.

Aquest any, a l’escola Creixen Povill, engeguem la cooperativa d’alumnes a sisè de primària, però l’any vinent la intenció és que els alumnes que pugen a cinquè comencin a elaborar els pilars de la cooperativa i idear diferents opcions d’intervenció.

A més, aquestes cooperatives van interrelacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) els quals contribueixen en la construcció d’una societat més sostenible, compromesa i empàtica.

Articles Relacionats